This page is also available in: English

Wat zijn gevolgen van een geboorte-aangifte?

Ontdek de 3 fraudes die zijn gepleegd na je geboorte en die je van mens in een slaaf veranderen

Nadat in 2020 de hele sherade een plandemie bleek te zijn met een door de mens gemaakt virus waar meer dan 2000 patenten aan verbonden zijn, leerde ik nog meer. Ik leerde over een geboorte trustfonds. De website was in het Nederlands. En hoewel dat mijn moedertaal is, begreep ik er weinig van. Er was een Facebook groep aan verbonden. Maar ze waren erg onbeleefd. Ze zeiden min of meer dat alle informatie er was en dat het aan mij was om die te gebruiken. Ze zijn zich duidelijk niet bewust van het feit dat je iets moet begrijpen voordat je de informatie kunt gebruiken.

En op een of andere dag, voordat we een gesprek ‘over de wet’ hadden, vond ik de YouTube-video Strawman – The nature of the cage. Het kan een taalbarrière zijn, maar ik begreep het woord Strawman niet. En ik was misschien 6 maanden geleden aan die video begonnen. Ik heb het niet afgemaakt. Het was gemaakt in het Verenigd Koninkrijk, het is lang en ik wist niet of wat ze zeiden in die video, hetzelfde zou zijn voor mij.

Vanaf je geboorte is er veel fraude gepleegd. Het is tijd om dit te ontrafelen.

Deze informatie is zorgvuldig verzameld en gedeeld door Marc Peycker. We hebben de laatste tijd twee van zijn lezingen bijgewoond. Eén op 7 augustus en één op 28 augustus 2021. En ik voel echt de behoefte om deze informatie te delen. Omdat ik weet dat als je de fraude begrijpt die is gepleegd, en begrijpt hoe je het onrecht dat is aangedaan kunt rechtzetten, je geen slachtoffer meer bent van het systeem. Want dan heb je alle macht. Je staat dan zelfs boven hen die zeggen dat ze van de regering en andere overheidsdiensten zijn. Daarnaast bekijk ik ook video’s van Jeroen Sloendregt van Burgerfront. En leer veel van hem. In de Nederlandse tekst van deze blog staat daarom meer info, dan in de Engelse…

En hoe meer mensen dat inzien en hun rechten als levend mens terug opeisen, hoe zwakker het systeem wordt. En dat weten ze. Omdat zij ook de wet kennen.

Laten we beginnen!

Eerst moet je beseffen dat het door de taal, het woordgebruik, en het hebben van zoveel wetten onmogelijk is om alles te begrijpen en te weten. En dat alleen maakt je al zwakker.

Het is goed je te realiseren dat veel is gedaan door terminologie. De keuze van woorden. En doordat ze zoveel wetten hebben gemaakt, is het onmogelijk om de wet te kennen. En alleen daardoor al, sta je zwakker. Ik heb gemerkt dat vooral de Engelse taal (ik vermoed dat het daarom ook is gekozen als wereldtaal) VOL zit met wat ze noemen LEGALISE… Termen die lijken alsof het een wet is, maar die eigenlijk alleen maar aanbevelingen zijn. OF een verbastering is en eigenlijk iets anders betekenen. Laten we beginnen met de twee termen: Lawful en Legal… Waar in het Engels een groot verschil tussen zit:

Wat is WETTIG (LAWFUL) en wat is LEGAAL (LEGAL)?

Volgens het Van Dale online woordenboek betekent legaal hetzelfde als wettig. Het is een synoniem. In het Engels heeft het een andere betekenis:

Wettig / Lawful : Lawful is een actie die niet verboden is door de wet. Sterker nog, eigenlijk is dit speciaal voor mensen. Vrije keuze. Het is alleen maar bedoeld als leidraad. Eigenlijk hebben we als mens helemaal niet veel wetten nodig. Er zijn maar 4 zaken waar je je aan moet houden. En in principe komt het erop neer: Breng anderen geen schade toe. En daarmee is eigenlijk alles gedekt. Dit valt eigenlijk onder de Natuurwetten. Onder de Rechten van de Mens. En zelfs het Bestuursrecht valt hieronder.

Legaal – Legal: Legaal zijn is een handeling die in overeenstemming is met formele regels. Zeggen dat een handeling “wettig” is, impliceert dat zij wordt verricht in overeenstemming met de vormen en gebruiken van de wet, of op een specifieke manier. Aan deze beschrijving voegen we daarom toe dat dit DE WIJZE is om mensen te controleren. Want officieel gezien is het uitsluitend een regel. Geen wet!!

Het oorspronkelijke doel van een overheid is om DIENSTEN aan te bieden. Meer niet!

Jeroen Sloendregt legt in deze video heel mooi uit hoe er twee vormen van RECHT is EN waneer ze dus iets wel of niet kunnen verplichten/handhaven:

Publieksrecht
(tussen overheid-burger)

Hieronder valt:

Strafrecht:
Geldt NA aangifte. En geldt voor doden, stelen en dwingen van anderen. Je schendt het recht van andere mensen. Dit is een vorm van wetgeving die in deze specifieke gevallen uitgevoerd wordt.

Bestuursrecht:
Dit gaat over regelgeving… En dit zijn regels die bijv. ook een vereniging kunnen opstellen voor hun leden. Deze regels gelden voor mensen die ‘bij de club’ horen. En als je je lidmaatschap opzegt, dan hoef je je niet meer aan die regels te houden. (zie deze link)

Privaatrecht
(tussen overheid-burger)

Privaatrecht geldt bijvoorbeeld als je als twee privé-personen een contract opstelt…
Bijvoorbeeld voor de privé-verkoop van een auto. Bij verhuren van objecten of uitlenen van spullen of geld…

Alle overheidsdiensten zijn separate BEDRIJVEN!!Ontdek dat de overheid ook een commerciële organisatie is

Op de website van Dun & Bradstreet staan alle bedrijven en hun omzet/begroting. Als je kijkt naar de lijsten van overheidsdiensten, dan zijn dit allemaal stuk voor stuk bedrijven. Om dit te bewijzen heb ik wat landen eruit gepikt met linkjes naar de website waar je het zelf kunt zien. En je kunt daar ook nog andere landen vinden als je wilt.

Waarom staan overheidsinstellingen hierin? Omdat elke overheidsinstelling een BEDRIJF is

België:  13.598 bedrijven: Bekijk hier

Duitsland 31.927 bedrijven (een enorm aantal, in verhouding tot het aantal inwoners): Bekijk hier

Italië: 14.947 bedrijven: Bekijk hier

Nederland  868 companies: Bekijk hier

Een klein land als Portugal met slechts 10 miljoen inwoners heeft maar liefst 7.879 bedrijven: bekijk hier
Ik heb hier een theorie over, maar dat is misschien wat teveel om hier te vertellen. Misschien dat ik het in de reacties plaats….

Spanje heeft 18.500 bedrijven Bekijk hier

Verenigd Koninkrijk  20.656 bedrijven die een overheidsdienst aanbieden Bekijk hier

Verenigde Staten van Amerika heeft het enorme aantal van 282.876 bedrijven Bekijk hier

Een bedrijf/organisatie kan niet regels opleggen aan mensen.
Dat is gedaan door fraude en door fictieve juridische termen

Het is tijd om te ontdekken welke 3 fraudes hebben plaatsgevonden sinds je geboorte:

  1. Geboorte-akte
  2. Trust fonds
  3. Je status veranderen naar ‘Lost at Sea’ (verloren op zee of Dead at Sea/Dood op zee

Laten we naar elk punt kijken, wat er is gebeurd:

Geboorte-akte

Tegenwoordig moeten we (in Nederland) binnen 3 (werk)dagen na de geboorte het kind aangeven bij de Burgerlijke stand. Tot de aangifte is de baby dus nog geen burger! Alleen een levend mens. Aangeven is ook een ander woord voor registreren…

REGIS = KONING
Dus door je kind te registreren in het bevolkingsregister, geef je de zeggenschap over het kind over aan de koning/overheid.

Het registreren is al eeuwenoud… Tenslotte is ook het verhaal van Jozef en Maria met kindeke Jezus in Bethlehem, dat daar al over schrijft!
Ook in die tijd, wilde een koning weten over hoeveel onderdanen hij regeerde. Want uiteindelijk zorgden zijn onderdanen voor geld in de schatkist. Net als tegenwoordig.

Jeroen vertelt dat Napoleon nog meer zeggenschap wilde over de mensen. Hij wilde ze in burgers veranderen. Maar daarvoor moest er iets veranderen. Want over mensen kon hij niet regeren… Daarvoor gold alleen de NATURAL LAW… Natuurlijke wetten en Publieksrecht. Napoleon bedacht daarom de CODE CIVIL. Burger Code (Burger Recht)
Hij bedacht daarom ook dat iedereen een achternaam moest hebben (en maar moest verzinnen). Dat werd ook geregistreerd.
Want je voornaam dat ben jij als levend mens, maar je achternaam is het handelsinstrument voor de overheid!!

Dus bij de aangifte van de geboorte op het gemeentehuis, geef je dus je ouderlijke rechten weg. Dit is ook de reden dat een Kinderbescherming een kind kan afpakken. Zonder geboorte-akte kunnen en mogen ze dat niet! Dat wordt altijd vooraf uitgezocht OF ter plekke geregeld. Want tegenwoordig hebben veel kinderen ook al een eigen ID-kaart, want ze mogen niet meer ingeschreven worden op het paspoort van de ouders… Ook dat is met dit doel geregeld…

Op de geboorte-akte staat je naam in hoofdletters geschreven. En misschien is het je opgevallen dat op alle officiële documenten zoals post van de gemeente, banken, en je paspoort en rijbewijs, je naam alleen uit hoofdletters bestaat. Waarom doen ze dat?

Bij het REGISTREREN van een geboorte, creëren ze een PERSOON. Een persoon is een legale entiteit. Dat is geen levend mens. Het is een bedrijf, een organisatie, een bedrijf en het wordt zelfs schip genoemd! (de term geboortekanaal krijgt dan wel een heel andere betekenis!).
Alle legale entiteiten, zoals bedrijven, worden in hoofdletters geschreven. Door van jouw naam een persoon te maken, richten ze een bedrijf op met JOUW NAAM. Omdat jij niet beter weet, denk je dat jij als mens hetzelfde bent als het bedrijf met jouw naam… En uiteraard doet de overheid er alles aan om je te laten geloven dat jij een en hetzelfde bent. Maar niets is minder waar!!

Dus in het kort:
Zoals we al zagen is ELK LAND EEN BEDRIJF. Een legale entiteit. Een bedrijf heeft geen enkele zeggenschap over de levende mens. Om wel zeggenschap over je te krijgen, hebben ze een persoon opgericht. En omdat jij denkt dat je dat bent, het heeft immers jouw naam, hebben ze ook zeggenschap over jou (in zekere mate -maar daarover later meer).

Bekijk bijvoorbeeld maar eens je bankpas, je hypotheek, de vaste telefoonrekening, elektriciteitsbedrijf – hoewel… in Nederland is inmiddels veel geprivatiseerd, maar vroeger waren PTT Post, PTT Telecom, Elektriciteitsbedrijf allemaal zogenaamde semi-overheidsbedrijven. Manlief en ik denken dat het privatiseren een tactische zet is geweest, waarbij de overheid meer geld zelf houdt. Ook daar komen we op terug. Want dat heeft te maken met de volgende fraude die er is gepleegd:

Trustfonds

De tweede fraude die is gepleegd is het openen van een trustfonds met jouw naam (of de naam van je kind). Dit trustfonds wordt geopend op DE NAAM VAN DE PERSOON, dus met alle hoofdletters.

Waarom is dit?

De natuurlijke manier van leven is dat onze gemeenschap voorziet in alles wat we nodig hebben.

Particuliere bankiers (dus de meest vermogende families ter wereld) betalen voor dit trustfonds. Zij financieren ook alle staatsbanken in de wereld. En hoe meer geld er in de schulden zit, hoe meer geld zij kunnen creëren. Dus het komt letterlijk uit de lucht vallen. Want sinds de digitale revolutie, is geld gewoon een getal op de bank. Je hoeft het geld niet in contanten beschikbaar te hebben. Dat is ook de reden waarom ze alleen digitaal geld willen, want dan is er geen limiet aan de hoeveelheid geld die ze kunnen creëren. Maar goed… Ik dwaal af…

Het startkapitaal van je trustfonds is je geboortegewicht in goud, tegen de koers van dat moment. Dit is Europa. Ik hoorde een man, Peter Straight, zeggen dat iedereen die voor 1975 geboren is, een trustfonds van 1,5 miljoen heeft en vanaf 1975 2 miljoen dollar.

En vanuit je trust worden zaken betaald als bankleningen, boetes, belastingen, school, hypotheken, creditcardbetalingen, gas, elektriciteit (als het niet geprivatiseerd is), advocaten, rechtszaken in de rechtbank enz. EN het is herkenbaar aan het ontvangen van facturen met je naam in ALLE HOOFDLETTERS.

De fraude bestaat dus uit het feit dat deze organisaties (banken, elektriciteits- en gasbedrijven, scholen, belastingdiensten, politiediensten, rechtbanken, advocaten enz) al geld ontvangen vanuit de trust, maar doen alsof dat niet zo is. Daarom schrijven ze je aan als persoon. En omdat jij denkt dat jij ook de naam bent in hoofdletters, denk je dat ze het over joou hebben. Jij bent je er niet van bewust dat er bij je geboorte een bedrijf met jouw naam is opgericht.
Dus je betaalt de rekening nog een keer, met je zuur verdiende geld…
En kijk eens naar al die belastingen die ze van je salaris aftrekken?! Dat was al betaald door jouw trust!!! Je hebt net weer dubbel betaald. Naar de gemeentelijke belastingen, waterschapsbelasting, rijtuigenbelasting, hondenbelasting, inkomstenbelasting etc etc…  Ze melken je uit. Ze hebben je tot een slaafje gemaakt, op een heel slimme manier. Eentje waarbij de meeste mensen nog denken dat ze vrij zijn ook! En in sommige gevallen, dit systeem zelfs nog verdedigen!

Dit is echt de grootste zwendel in de geschiedenis en volledig opgezet om je klein te houden (of nee, er is nog veel meer zwendel in de geschiedenis. Bekijk deze video als je daarover meer wilt leren… Het laatste uur gaat over de platte aarde, waar ik nog altijd niet in geloof. Maar de eerste 4 uur gaat over geschiedenis en wat ze ons niet willen vertellen) .
Het systeem is zo opgezet dat je alleen maar bezig bent hoe je je rekeningen moet betalen. In plaats van je leven te leven, je passies en creativiteit te ontdekken en uit te breiden. Ze doen er alles aan om te zorgen dat je niet evolueert als een ziel met een menselijke ervaring, je zult geen tijd hebben om na te denken over hoe je dingen anders kunt doen. Dit systeem is opgezet om slaven te maken. Op een heel slimme manier. Ik weet dat veel mensen die dit zullen lezen, denken dat ik gek ben. Dat maakt me niet uit. Het zegt meer over die persoon, dan over mij. Ze hebben dit duidelijk niet nader onderzocht.

Het woord van het jaar 2020 is voor mij ‘Cognitieve dissonantie’. Want voor de meeste mensen is het onverdraaglijk dat sommige mensen extreem slecht zijn en verantwoordelijk zijn voor veel elende in de wereld en dat een regering niet het beste met ons voorheeft gaat er bij hen dan ook niet in.

Nadat we vorig jaar besloten om uit de ‘ratrace’ te stappen, doet het me goed om steeds meer mensen te zien de hun zogenaamde ‘zekerheid van een baan’ loslaten en ervoor kiezen hun hart te volgen. Veel mensen denken dat ze vrij zijn in de matrix, maar als je eenmaal het bedrog doorhebt en ziet dat ze een gevangenis hebben gecreëerd, lukt het om eruit te stappen en echte vrijheid te ervaren.

Veranderen van je status naar 'Lost at Sea' (Verloren op zee)

In 1666 werd een nieuwe wet ingevoerd. En voor wie iets van de symboliek via getallen begrijpt, ziet dat het geen toeval dat getallen en tekens een groot deel uitmaken van de cultuur van de elite, en dat het jaar 666 werd gekozen.

De belangrijkste klanten in die dagen waren vissers. Zij hadden schepen en die moesten verzekerd worden.
Admiraliteit had de leiding over de Koninklijke Marine. En de Maritieme wet komt daar vandaan.

Schepen kunnen zinken. En vooral in die tijd gebeurde het dat schepen en bemanningen niet terugkeerden. Om wat voor reden dan ook. Misschien zonk het, misschien raakte het verloren, of misschien bleef het gewoon op een andere plek.

Maar hoe konden de achterblijvers dan verder? En wanneer zou een verzekering (trust) worden uitbetaald?
In 1666 besloot men, dat als een schip (of het bemanningslid) niet binnen 7 jaar na vertrek terugkeerde, het ‘VERLOREN OP ZEE’ werd verklaard. Dit betekent in feite: DOOD.
Niemand heeft bewezen dat die persoon nog in leven is, en daarom wordt hij/zij dood verklaard. Daarna pas vond uitbetaling van  de ‘verzekering’ plaats. En dan pas was de achterblijvende partner officieel weduwe/weduwnaar en kon weer opnieuw trouwen.

Wat heeft dat te maken met de huidige situatie?

Met je geboorteakte wordt een rechtspersoon, ook wel schip genoemd, gecreëerd.
Er wordt dan een trustfonds geopend.
MAAR… Aangezien geen enkel kind de eerste 7 jaar naar het gemeentehuis zal gaan en zeggen: Hé, ik leef nog…, worden ze als verloren op zee verklaard…

Dat betekent:
1. De ouder weet helemaal niet dat het kind is doodverklaard.
2. De ouder weet ook niet dat er een trustfonds op naam van zijn/haar kind staat.
3. En omdat niemand zich als erfgenaam meldt, eigent de overheid zich het trustfonds  toe.

De overheid kan met dit geld weer leningen en belggingen aangaan, waardoor er weer meer geld wordt gecreëerd.

Wat is dus uiteindelijk de Strawman/Stroman(?)

 THE STRAWMAN = THE LEGAL PERSON

DE STROMAN = DE LEGALE PERSOON

Dit artikel geeft de achtergrond weer hoe en waarom er fraude is gepleegd.
Waarom weten we zeker dat het fraude is:
1. Er is geen informatie vooraf verstrekt, op basis waarvan ouders een keuze kunnen maken
2. Er is een manier om dit bedrog terug te draaien. En dat zou niet kunnen als het geen bedrog zou zijn.

Autonoom/soeverein worden is de te nemen stap als je je levende mens status wilt bewijzen en je je niet langer identificeert met het bedrijf ‘jouw naam’. En je dus niet langer aan de regels van de ‘club’ hoeft te houden.

Er komt daarom een vervolg op dit artikel, die daarover gaat.